صفحه اصلی | اخبار | سوالات متداول | ارتباط با ما

عمره دانشگاهيان


عمره، در لغت به معنای زیارت است و در اصطلاح فقه، زیارت خانه خدا با آداب ویژه آن می باشد. عمره، دو قسم است؛ عمره تمتع و عمره مفرده. عمره تمتّع، ارتباط با حج آن دارد؛ ولی عمره مفرده، خود عبادتی مستقل است و به حج ارتباط ندارد. عمره مفرده در صورت وجود شرایط آن، تنها بر اهل مکه واجب می شود؛ اما بر کسانی که شانزده فرسخ یا بیشتر با مکه فاصله دارند، مستحب مؤکد است؛ مانند ایرانیان. وظیفه اینان، عمره تمتع است که جزئی از حج تمتع می باشد. عمره مفرده، زمان معینی ندارد و در تمام سال می توان آن را به جای آورد. اعمال آن عبارتند از: احرام، طواف، نماز طواف، سعی، حلق یا تقصیر، طواف نساء و نماز طواف نسا.

ستاد زیارت اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم با همکاری ستاد عمره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی و با محوریت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در سه قالب پذیرای جامعه دانشگاهیان برای انجام سفر عمره می باشد. ثبت نام دانشگاهیان برای اعزام به عمره مفرده بعد از اعلام رسمی توسط سازمان حج و زیارت و هماهنگی لازم بین دستگاههای مربوطه انجام  می گردد. ثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق سایت لبیک در هر سال (حدود مهرماه )یکبار انجام می شود و در ماه های دیگر اقدامات اجرایی و آموزشی و فرهنگی جهت اعزام منتخبین به بهترین شکل صورت می پزیرد.